Mål

rabarber

Föräldrakooperativetsmål är

  - Att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg inom de ramar avtalet med Östersunds kommun medger.

 - Att erbjuda barnen en miljö med skapande aktiviteter där de får möjlighet att delta och ta ansvar för det dagliga arbetet. 

 - Att lära barnen leva med och nära naturen samt ta tillvara Norderöns naturliga möjligheter.

 - Att den mat som serveras på förskolan ska vara lagad på Ö-barna och tillredas av lokala råvaror där det är möjligt.