Fördelar med Ö-barna

  • Möjlighet att påverka, vi har insyn samt möjlighet att direkt påverka barnens aktiva tid under dagen 
  • Hög personaltäthet 
  • Flexibilitet vad gäller barnens tider 
  • Möjlighet till skjuts till och från fastlandet för "fastlandsbarn"
  • Tät kontakt mellan föräldrar och personal 
  • Liten barngrupp 
  • Låg månadskostnad för första barnet och syskon 
  • Äldre syskon får gå heltid fyra dagar i veckan på dagis vid föräldraledighet 
  • Ekologisk och närodlad mat så ofta som möjligt